A fiatalok jövőképét és hitét segítő pedagógusokat köszöntötték

2019.06.03. 16:14
SAJTÓKÖZLEMÉNY - 2019. június 3. (hétfő)
Három tanárt és egy óvónőt díjaztak ma a Hiemer-házban. Galéria
 
 
 
Pedagógusnapi ünnepségen adták át a Székesfehérvár Oktatásáért díjakat: az idei évben Dr. Seebauer Márta egyetemi docens, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese, Timár Nicolette Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója és Kistelekiné Szenkovits Szilvia, a Vasvári Pál Gimnázium volt tanára kapták a város elismerését. A polgármester emlékérmet adott át Kulbertné Virág Zsuzsanna óvodapedagógusnak, a Hosszúsétatéri Óvoda vezetőjének. Dr. Cser-Palkovics András köszönő szavaival azt fogalmazta meg, hogy a fiatalok hitét – egészen kicsi koruktól – az álmokhoz, célokhoz és azok megvalósításához a pedagógusok kísérik szeretettel, törődéssel, képviselve a nem változó célt, hogy mindig legyen jövőképe a felnövekvő generációknak. 



Pedagógusnap alkalmából dr. Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a tanárokat és tanítókat a Hiemer-házban, kifejezve örömét, hogy a székesfehérvári közélet együtt ünnepeli a pedagógustársadalmat – megfogalmazva a nagyrabecsülést és azt, hogy közös feladat és felelősség az intézményhálózat működésének és fejlesztésének biztosítása, a fenntartótól függetlenül. A rendezvényen közreműködő fiatalokra nézve a polgármester azt mondta, nehéz volna elfeledkezni a pedagógusnapról, hiszen a város tehetségkutató versenyei, nagy ünnepei elképzelhetetlenek a diákok nélkül, akik mögött pedagógusok állnak. Ők kísérik őket egészen kicsi koruktól, szeretettel és törődéssel figyelve arra, hogy legyenek álmaik, céljaik: „Segítenek nekik abban, hogy a bennük lévő tehetség, a bennük lévő jókedv és mosoly előjöjjön, és hogy számukra ott legyen a hit: szép dolgokat álmodhatnak maguknak a saját életükben, és azokat meg is fogják tudni valósítani.” A kihívásokkal teli hivatással kapcsolatban azt mondta, hogy a gyorsan változó világ hatásainak megfelelni közös feladat, az oktatásban döntéseket hozni pedig egyre nehezebb, és egyre nagyobb felelősség. Csak egy nem változik: a cél, hogy az itt felnövekvő fiataloknak legyen jövőképe, legyenek álmaik, ami elképzelhetetlen a pedagógusok nélkül, fogalmazott dr. Cser-Palkovics András polgármester.

A rendezvényen adták át a Székesfehérvár Oktatásáért díjakat három olyan pedagógusnak, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal a városban nevelt, oktatott gyermekek, tanulók, illetve hallgatók javát szolgálták. Dr. Seebauer Márta egyetemi docens, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese 2014-től az ÓE ARMK oktatási dékánhelyettese, a Mérnöki Intézet igazgatója. Proaktív személyisége elősegítette és támogatta a kar létrejöttét és az integrációt; hihetetlen energiát fordított az oktatás személyi állományának minőségére, ezenkívül kiemelkedő szerepe volt a duális képzés szervezésében. Timár Nicolette Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója 26 évvel ezelőtt került az intézménybe, 2010 óta látja el a vezetés feladatait. A tanítás mellett mindig fontos értéket képviselt számára a közösség formálása, tevékenyen részt vett a megújulást segítő pályázatokban, a testvériskolai kapcsolatok működtetésében; vezetése alatt erősödött meg a két tanítási nyelvű program.  Kistelekiné Szenkovits Szilvia a diplomaszerzéstől 2018-as nyugdíjba vonulásáig a Vasvári Pál Gimnázium tanára volt: az intézményben eltöltött 42 év alatt számos osztályt segített osztályfőnökként, hagyományt teremtett a gólyatábornak, aktívan segítette a diák-önkormányzati tagokat és az iskola művészeti tevékenységét. Az iskolai kórusok vezetése mellett az anyanyelvi tanításhoz kapcsolódó versenyekben is sikereket ért el.

A rendezvényen dr. Cser-Palkovics András Polgármesteri Elismerő Emlékéremet adott át Kulbertné Virág Zsuzsanna óvodapedagógusnak több évtizedes, magas színvonalon végzett pedagógiai tevékenységéért. A díjazott 1978-ban kezdte pályáját a Hosszúsétatéri Óvodában, ahol 1999-től igazgatói feladatokat látott el: 40 év után most vonul nyugdíjba. Tagja a Magyar Óvodapedagógiai Egyesületnek, vezetőségi tagként is segítette az Egyesület munkáját. Szakmai érdemei elismeréseként az elmúlt év decemberében az emberi erőforrások minisztere által adományozható Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült.

Török Szabolcs
tankerületi igazgató pohárköszöntőjében Nikosz Kazantzakisztól idézett: „A tanár híddá feszül, s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat.” – majd hozzátette, hogy a mindennapi küzdelmek öröme például, amikor valaki, akit egy tanár hídként segített, maga is híddá válik felnőttként.

Az ünnepségen műsort adott a Teleki Blanka Gimnázium Fiú Kara, majd Kneifel Nóra, a X. Fehérvári Versünnep győztese tolmácsolta Füle Lajos Pedagógus című versét.

A rendezvényen részt vett Sipos Imre, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, Mészáros Attila alpolgármester, valamint a város önkormányzati képviselői, tanácsnokai, intézményvezetői.

 

A díjazottak méltatásai:

Dr. Seebauer Márta egyetemi docens, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese. 1984-ben végzett a Kijevi Műszaki Egyetem elektronikus számítógépek szakán, majd Székesfehérváron a Videoton Műszaki Főosztályán helyezkedett el fejlesztő mérnökként, ahol részt vett a legmodernebb adatátviteli berendezések dokumentációjában és oktatásában. Három évig aspiránsként dolgozott az MTA ösztöndíjával Kijevben, disszertációját 1988-ban védte meg. 1994-től a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola docenseként számos tantárgy programját dolgozta ki, mint a Tudásalapú rendszerek vagy a Logikai programozás. 1996-ban főiskolai tanárrá és a Számítógéptechnikai Intézet oktatás-nevelési igazgatóhelyettesévé nevezték ki: tantervek kidolgozásában és bevezetésében vett részt, továbbá szerepe volt a Műszaki informatika szak székesfehérvári meghonosításában. Számos külföldi intézményben tartott előadást az Erasmus/Socrates program keretében, 2002-ben elnyert egy németországi vendégprofesszori ösztöndíjat. 2005-10 között a Dunaújvárosi Főiskolán oktatott, majd 2014-től az ÓE ARMK oktatási dékánhelyettese, a Mérnöki Intézet igazgatója. Proaktív személyisége elősegítette és támogatta a kar létrejöttét és az integrációt; hihetetlen energiát fordított az oktatás személyi állományának minőségére, és nagy szerepe volt a duális képzés szervezésében, színvonalának és hatékonyságának emelésében. Személyiségében, igényességében, rátermettségében például szolgál a kar törekvéseit illetően. A város műszaki felsőoktatásában, a hallgatói tehetséggondozásban játszott szerepéért, az oktatásszervezési és irányítási tevékenységéért az Önkormányzat munkáját Székesfehérvár Oktatásáért díjjal ismeri el.

Timár Nicolette Katalin kisiskolás korából származik az elkötelezettsége az iskola és a tanítói pálya iránt: a Rákócziba járt kisdiákként, ide térhetett vissza tanítóként, majd az intézmény vezetője lett. Győrben szerzett tanítói diplomát, majd a Sziget utcai iskolában kezdett dolgozni, ahol a tapasztalatszerzés mellett már bizonyította rátermettségét. 1988-tól a tanítás mellett szabadidő-szervezőként is dolgozott, 500 fős gyermekközösség programjait koordinálta; második diplomáját népművelő szakon szerezte meg. 26 évvel ezelőtt került a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába, ahol a kezdetektől részt vett a vezetőség munkájában, 2010-től az iskola igazgatója. Ugyanekkor vette át a Pedagógusok Szakszervezete Székesfehérvári Szervezete Igazgató Tanácsának vezetését, amit a mai napig eredményesen végez. A tanítás mellett mindig fontos értéket képviselt számára a közösség formálása, tevékenyen részt vett a megújulást segítő pályázatokban, a testvériskolai kapcsolatok működtetésében; vezetése alatt erősödött meg a két tanítási nyelvű program.  Timár Nicolette Katalin aktív, fáradhatatlan tevékenységével a város egyik ismert alakja. Székesfehérvár Önkormányzata szakmai munkáját Székesfehérvár Oktatásáért díjjal ismeri el.

Kistelekiné Szenkovits Szilvia tanárnő általános iskolásként ének-zeneiben tanult a Prohászka úti, mai Vasvári Pál Gimnázium épületében, 1972-ben ott érettségizett, majd a diplomaszerzést követően visszakerült az alma materbe, és 2018-as nyugdíjba vonulásáig a gimnázium tanára volt. 1982-ben magyar nyelv és irodalom szakos diplomát szerzett, a 2007-08-as tanévtől pedig a diákügyekért felelős igazgatóhelyettesi posztot töltötte be. A tanárként eltöltött 42 év alatt számos osztályt segített osztályfőnökként, kapcsolata tanítványaival harmonikus volt, az odafigyelés, a törődés hatotta át munkáját. Kollégái elismerték szaktudását, gyakran fordultak hozzá segítségért. Vezetésével vált hagyománnyá az iskolát kezdő tanulóknak szervezett gólyatábor, valamint a diák-önkormányzati tagoknak szervezett közösségépítő tréning. Az iskola művészeti tevékenységét segítette: a Vasvári évek óta a megyei diáknapok második legeredményesebb intézménye. Magas szinten szervezte a városi rendezvények sorában a március 15-i ünnepséget a Petőfi szobornál, segítette a városi ballagás lebonyolítását, támogatta a Vörösmarty Színház produkcióit. Az iskolai kórusok vezetése mellett az anyanyelvi tanításhoz kapcsolódó versenyekben is sikereket ért el. 2006-ban a város tanácsosi címmel ismerte el tevékenységét.  Székesfehérvár Önkormányzata szakmai munkáját, életpályáját Székesfehérvár Oktatásáért díjjal ismeri el.


A rendezvényen készült fotók letölthetőek a Galériából!






                           
Szöveg: Fraller Ildikó

 
Oldal nyomtatása

Eseménynaptár

«
2019 Szeptember
»
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
      
1
27
30
      
  • Nincs esemény!
Írja be
a kódot:

Boross Mihály (1815 - 1899) A sajtóterem névadója

Boross Mihály (1815-1899)
Boross Mihály a forradalom és szabadságharc időszakának jelentős megyei politikusa volt. 1815. január 9-én született Ószőnyben. Nagyszülei felvidékiek voltak. Pozsony megyéből származtak a Komárom megyei Ószőnybe, s itt változtatták meg vezetéknevüket, Borostyánról Borossra. A gimnázium elvégzését követően Cegléden, Nagykőrösön, Pápán tanult, majd több éven keresztül joggyakornokként dolgozott. 1842-ben tette le az ügyvédi vizsgát. Ezt követően rövidebb ideig Tatán gyakorolta az ügyvédi praxist.